เกี่ยวกับเรา

บริษัท โมเดอร์น พริ้นเทค แอนด์ เลเบิ้ล จำกัด ก่อตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2537 เราเป็นผู้บุกเบิกการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อรองรับความต้องการของโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย ทั้งสติ๊กเกอร์ ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งยา บันทึกคำสั่งแพทย์ และอื่นๆ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีขยายขายอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลไม่ใช่แค่เพียงสิ่งพิมพ์เท่านั้น

About us

Modern Printech & Label Co., Ltd. establish in 20 December 1994. We are the founder printing company who support all Thailand hospital such as stickers, receipts, prescription, doctor order, etc. In the present, our company is expanded. We not only printing company, we sell all hospital equipment.