Program Prepack

ดาวน์โหลด

โปรแกรมPrepack2022

ดาวน์โหลด

โปรแกรมPrepack2022-main

ดาวน์โหลด

โปรแกรมพรีแพค 2022

ดาวน์โหลด

โปรแกรมพรีแพค 2.6.4 exe file

ดาวน์โหลด

โปรแกรมพรีแพค 2.6.4 winrar file

ดาวน์โหลด

โปรแกรมพรีแพค เฉพาะตัวโปรแกรม prepackw.exe

ดาวน์โหลด

โปรแกรมพิมพ์รายงาน

 

กรณีเข้าโปรแกรมแล้วไปลงข้อมูลพรีแพคแล้วขึ้น Error ดังรูป

ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ฐานข้อมูลด้านล่างไปไว้ในโฟลเดอร์พรีแพค
แตกไฟล์แล้วทำการรันโปรแกรม โดยการคลิ้กขวาแล้วเลือก Run As Administrator

โปรแกรมทำงานดังรูป คลิ้กปุ่มเพื่อแก้ไขข้อมูล จะได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

เป็นการเสร็จสิ้นการแปลงฐานข้อมูลเป็นเวอร์ชั่นใหม่ สามารถใช้งานได้ทันที

ดาวน์โหลด

โปรแกรมแก้ฐานข้อมูล

ดาวน์โหลด

โปรแกรม Winrar สำหรับใช้ ขยายไฟล์ที่ถูกบีบอัด ใช้ขยายไฟล์โปรแกรมพรีแพค